Zakelijke diensten

ProViaz biedt een ruim scala aan zakelijke diensten voor elke ondernemer. Van administratieve ondersteuning tot debiteurenbeheer en van management informatie tot herstructurering van uw juridische vorm, u kunt bij ons terecht.

Management informatie op maat

Bent u bezig met het doorvoeren van veranderingen en verbeteringen in uw organisatie maar geeft dit tot nu toe nog niet de gewenste resultaten? Of gaat het juist heel goed met uw organisatie maar vindt u, zoals het een echte ondernemer betaamt, dat het altijd beter kan? Voor meer grip op uw organisatie en meer inzicht, geven wij u bij ProViaz inzicht in cijfers met gericht management informatie. Deze management informatie vormen de feitelijke basis voor uw organisatie, informatie die op maat bijdraagt om de koers van uw strategie veel beter te bepalen.

Management informatie draait om het aanleveren van waardevolle informatie over en voor uw organisatie. Het management van de organisatie kan de verkregen management informatie op maat inzetten om doeltreffender aan te sturen en doorlopend verbeteringen te realiseren. Het sturen op verbeteringen gebeurt door middel van KPI’s (Kritieke Prestatie-Indicatoren). Enkele KPI’s waar management informatie de nodige inzichten verschaft zijn onder andere de winst, omzet, brutomarge, bezettingsgraad, effectifiteit van medewerkers en projecten.

Bij het aansturen van de organisatie op basis van de management informatie wordt gekeken naar indicatoren die uiteindelijk moeten leiden tot een verbetering van de organisatie, het resultaat zowel financieel als organisatorisch. Structureel werken aan de gerichte verbetering van de organisatie is alleen mogelijk wanneer de benodigde management informatie beschikbaar is en feitelijk ook juist is. Door de belangrijkste KPI’s voor de organisatie op te stellen, kan er per periode bepaald worden aan welke aspecten aandacht besteed dient te worden.

Inzichten in management informatie met ProViaz

ProViaz ondersteunt uw organisatie bij het inzichtelijk maken van de management informatie zodat u uw organisatie hierop gericht kan aansturen. Wij gebruiken de belangrijkste informatie uit uw administratie en helpen u deze inzichtelijk en overzichtelijk te maken. Deze management informatie leveren wij, naast de verplichte periodieke verslagen zoals de jaarrekening en belastingaangiften, aan uw organisatie zodat u hier uw strategie op kunt baseren. Indien gewenst adviseert ProViaz u over een juiste strategie aan de hand van de management informatie.

Dashboard

Er zijn diverse administratiepakketten beschikbaar die de mogelijkheid tot het inzien van een dashboard hebben. In die pakketten is het dashboard vaak zeer beperkt en is alleen de standaard informatie zichtbaar. Bij ProViaz is het dashboard veel meer dan dat. Wij bieden onze klanten een op maat gemaakt dashboard aan waarin alle informatie voor u als klant inzichtelijk is. In tegenstelling tot deze standaard pakketten, is het bij ProViaz dus wél mogelijk om specifieke informatie op te nemen in het dashboard en deze informatie in te zetten voor specifieke doelen en/of afdelingen.

Het dashboard is een grafische weergave van de administratie en management informatie over uw organisatie. In het dashboard worden de onderliggende cijfers weergegeven en worden trends inzichtelijk gemaakt. Trends geven inzicht in de ontwikkeling van de organisatie. De kracht van het dashboard ligt bij het inzichtelijk maken van de trends in de cijfers aangezien deze trends meer zeggen over de organisatie dan incidentele wijzigingen. Het belangrijkste aspect van management informatie is het vroegtijdig ontdekken van veranderingen in de cijfers waardoor het inzichtelijk wordt wat er goed gaat en wat verbetering behoeft binnen uw organisatie.

Meer inzicht in het resultaat van uw organisatie

Bent u benieuwd hoe management informatie ingezet wordt om meer inzicht in het resultaat van uw organisatie te krijgen? Neem contact met ons op, kom langs op onze vestiging of laten we elkaar in deze bijzondere tijd ontmoeten via Teams, Google Hangouts of Zoom. We vertellen u graag onze visie over management informatie en bespreken de vele mogelijkheden voor uw organisatie.