Zakelijke diensten

ProViaz biedt een ruim scala aan zakelijke diensten voor elke ondernemer. Van administratieve ondersteuning tot debiteurenbeheer en van management informatie tot herstructurering van uw juridische vorm, u kunt bij ons terecht.

Financieringsaanvragen

Uw organisatie groeit en u wilt nog verder groeien en u heeft bijzondere plannen voor de toekomst. De investering voor uw plannen kunt u zelf financieren vanuit uw organisatie maar de funding is nodig voor de operationele kosten. Het is goed om te weten dat er verschillende financieringen mogelijk zijn voor uw organisatie. Een bedrijfsfinanciering helpt uw onderneming doelgericht verder en helpt u om uw plannen (sneller) te realiseren. Er zijn verschillende soorten financieringen voor verschillende zakelijke plannen. 

Denk hierbij aan:

  • Herfinanciering van uw organisatie
  • Debiteurenfinanciering
  • Financiering van machines, inventaris en wagenpark
  • Financiering van zakelijk onroerend goed
  • Werkkapitaalfinanciering

ProViaz kan uw organisatie ondersteunen bij het aanvragen van uw financiering en neemt de werkzaamheden en zorgen rondom de financiering uit uw handen. Zo kunt u zich focussen op wat u het liefste doet, terwijl wij uw financieringsaanvraag regelen. ProViaz voorziet u graag van professioneel advies over financieringsaanvragen en ondersteuning bij zakelijke financieringen.

Herfinanciering

Bij een herfinanciering worden bestaande financieringen opnieuw gefinancierd tegen gunstigere en betere condities. Bijvoorbeeld wanneer u een lagere rente of een andere financieringsvorm wilt. Het is zeer verstandig om af en toe met een kritisch oog naar uw lopende financieringen te kijken. Vraag uzelf onder andere af of de rente niet te hoog is, of de zekerheden nog in balans zijn met de financiering en of de financieringslast reëel is. Een herfinanciering van uw zakelijke schulden maakt deze vaak flexibeler en goedkoper. En het geld dat overblijft, kunt u investeren in de toekomst!

Debiteurenfinanciering

Debiteurenfinanciering is het financieren van de openstaande facturen van uw klanten. Debiteurenfinanciering kan handig zijn als uw organisatie te maken heeft met grote voorraden die als warme broodjes over de toonbank gaan. U heeft dan waarschijnlijk veel debiteuren en uw debiteuren betalen misschien niet altijd even snel of op tijd. U heeft dus nog geen betaling ontvangen maar wel al kosten gemaakt voor het leveren van het product. In dat geval is debiteurenfinanciering een goede oplossing voor uw organisatie.

Financiering van machines, inventaris en wagenpark

Het financieren van bedrijfsmiddelen is niets nieuws onder de zon. Bij het opstarten of uitbreiden van uw organisatie komt vaak ook een uitbreiding van machines, inventaris en/of wagenpark kijken. De investering is vaak niet mis en dat moet natuurlijk gefinancierd worden.

Iedere organisatie is anders en heeft daardoor ook andere behoeftes. Zo heeft de ene organisatie veel inventaris of machines en een andere helemaal niet. Wanneer een organisatie relatief veel inventaris of machines nodig heeft en dus kapitaalintensief is, kan dit vaak niet geheel zelfstandig en uit eigen middelen betaald worden. In situaties als deze bent u aangewezen op een financiering voor uw machines, inventaris en/of wagenpark.

Er zijn verschillende manieren om inventaris te financieren. U kunt bijvoorbeeld een langlopende lening bij een bank afsluiten of gebruik maken van een lease oplossing. Beide manieren van financiering hebben voordelen en nadelen en kunnen heel interessant zijn voor uw organisatie. ProViaz ondersteunt u graag bij het maken van de slimste keuze voor de financiering van uw inventaris.  

Financiering van onroerend goed

Financiering van onroerend goed draait om het financieren van zakelijke grond en gebouwen. Bij de financiering van zakelijk onroerend goed wordt onderscheid gemaakt tussen de financiering van vastgoed voor eigen gebruik en de financiering van vastgoed voor verhuur aan derden. Dit laatste noemen we commercieel onroerend goed. De verschillen in financierbaarheid van vastgoed voor eigen gebruik of voor verhuur aan derden zijn groot.

Voor veel ondernemingen is een bedrijfspand ontzettend belangrijk. Het is de plek waar u en uw medewerkers elke dag aan het werk zijn én de plek waar u uw klanten ontmoet. Bij de financiering van een bedrijfspand voor eigen gebruik bekijkt en beoordeeld de bank of uw organisatie voldoende gelden genereert om de financiering terug te betalen. U sluit immers een langlopende lening af en de verstrekker wil enige garantie dat u nu, maar ook op de lange termijn, aan de rente- en aflossingsverplichtingen kunt voldoen. Daarnaast wordt er een eigen bijdrage van twintig à dertig procent van de waarde verlangd van het te financieren object en mag de verhouding tussen de gevraagde lening en de getaxeerde marktwaarde van het bedrijfspand maximaal zeventig à tachtig procent zijn bij onroerend goed voor eigen gebruik.

Wilt u onroerend goed financieren maar vindt u het allemaal iets te ingewikkeld? Of weet u niet hoe u dit het best kunt aanpakken? De specialisten van ProViaz helpen u graag bij het financieren van uw zakelijke onroerend goed.

Werkkapitaalfinanciering

Werkkapitaal is het geld dat nodig is om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Enkele veel voorkomende vormen van financiële verplichtingen die u voldoet met werkkapitaal zijn het betalen van leveranciers, salarissen, het voorfinancieren van onderhanden werk, de aanschaf van nieuwe voorraden en het houden van voorraden. Om uw organisatie te laten groeien is het belangrijk dat u voldoende werkkapitaal heeft om uw dagelijkse financiële verplichten te voldoen.

Hoe zorgt u dat u voldoende werkkapitaal heeft? Het is belangrijk dat u goed weet hoe uw financiële situatie is. Een goede interne financieringsstructuur bestaat uit een goed debiteurenbeleid, een passend crediteurenbeheer en een juist voorraadbeheer.  Vervolgens bepaalt u welke financiële ruimte u kunt creëren binnen uw organisatie en waar. Het is ook mogelijk om uw werkkapitaal te financieren middels externe financiering, bijvoorbeeld via de rekening courant faciliteit, factoring of leverancierskrediet. Het blijft Belangrijk om de behoefte aan kortlopend geld te financieren met kortlopende financiering en langlopende geldbehoefte te financieren met langlopende financieringen, zo komt u op een later moment niet in problemen door een lopende financiering. ProViaz voorziet u graag van advies en ondersteuning bij het financieren van werkkapitaal.

Financieringsaanvragen bij ProViaz

Wilt u advies over financieringsaanvragen of zoekt u professionele ondersteuning bij het aanvragen van een bepaalde financiering? ProViaz legt u graag uit waar u op moet letten bij het (her)financieren van uw organisatie, we nemen de gehele organistatie graag van u over. Wij voorzien u en uw organisatie graag van advies, meer weten? Neem contact met ons op, kom langs op onze vestiging of laten we elkaar in deze bijzondere tijd ontmoeten via Teams, Google Hangouts of Zoom.