Zakelijke diensten

ProViaz biedt een ruim scala aan zakelijke diensten voor elke ondernemer. Van administratieve ondersteuning tot debiteurenbeheer en van management informatie tot herstructurering van uw juridische vorm, u kunt bij ons terecht.

Jaarrekening

De jaarrekening, de financiële jaarafsluiting. ProViaz verzorgd het opmaken van jaarrekeningen en geeft u de juiste inzichten. De jaarrekening, is een belangrijke maar vaak een verplicht nummer bij organisaties. Zodra het einde van het jaar nadert, komt het weer op de agenda het plannen en verzamelen van informatie voor de jaarrekeningen. Veel organisaties zien het als niets meer dan het inleveren van jaarverslagen, maar niets is minder waar!

De jaarrekening is de afsluiting en verslaglegging van de financiële situatie van uw organisatie van het afgelopen jaar. In de jaarrekening wordt de financiële situatie van de organisatie geschetst voor de korte en lange termijn. De jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening, een toelichting en een samenstelverklaring. Indien nodig kan ProViaz ook zorgen voor een accountantsverklaring. Naast terugkijken geven de resultaten ook inzichten die betrekking hebben op de toekomst en de begroting voor het nieuwe jaar. 

Bij ProViaz vindt het samenstellen van de jaarrekening plaats met gebruik van de innovatieve software pakket van UNIT4. Een groot voordeel van de UNIT4 software is dat het continu geactualiseerd wordt. Wijzigingen in de wet- en regelgeving worden direct verwerkt in de software. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat uw jaarrekening aan de actuele juridische- en fiscale vereisten voldoet.

Het nut van de jaarrekening

De jaarrekening wordt vaak gezien als een verplicht rapport waar na het samenstellen weinig mee gedaan wordt. Bij ProViaz vinden we dat zonde want de jaarrekening geeft belangrijke inzichten over de prestaties van uw organisatie. Wij zien de jaarrekening niet alleen als verplicht verslag maar ook als een weerspiegeling waarmee de meerjarige ontwikkelingen van de onderneming weergegeven wordt. Daarnaast vinden wij het van belang de jaarrekening inhoudelijk te bespreken, waarbij verschillen met voorgaande jaren onderbouwend worden toegelicht. De inzichten die voortkomen uit de jaarrekening maken de trend van de prestaties vanuit uw organisatie in het afgelopen jaar en eerdere jaren zichtbaar. Indien gewenst ondersteunt ProViaz uw organisatie bij het analyseren van de cijfers in de jaarrekening en deze in te zetten voor keuzes die betrekking hebben op de toekomst van uw organisatie.

Meer informatie?

Bent u benieuwd hoe ProViaz uw organisatie kan ondersteunen bij het opstellen van de jaarrekening of bent u benieuwd wat ProViaz nog meer voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op, kom langs op onze vestiging of laten we elkaar in deze bijzondere tijd ontmoeten via Teams, Google Hangouts of Zoom.